Các quan chức của Tổng cục Hải quan: Cần làm việc chăm chỉ để hoàn thành mục tiêu 7,5% hàng năm | Hải quan | Chỉ tiêu GDP

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-25 18:41:07
板ㄦ澶璁缁婕锛澶杈瑁澶虹拌澶村版浼|||||||

锛棰锛板ㄦ澶璁缁婕锛澶杈瑁澶虹拌澶村版浼锛

板瑁澶拌韩琛澶村版浼 锛ユ锛瑙棰缁煎锛

@澶瑙浜1029ユ锛杩ワ板ㄦ澶璁缁婕锛澶杈瑁澶绐跺虹板ㄥ甯琛澶达浜褰版浼板ㄩ浼瑁辨棰猴浜璞光瑁茶溅瑁ㄦ裤婕涓榛叉瑁锛浼瑁宸ョ杞锛灏淇¤惧ㄥㄧ姘磋炬戒腑锛ㄧ背榧炬甯甯╋ㄥ瑁辱ㄥ恒

锛棰涓恒板瑁澶拌韩琛澶村版浼锛

搴风 ユ锛@澶瑙浜 璐d换缂杈锛搴风_NB16727

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands